Program Południowy Bałtyk

Współpraca krajów: Niemcy, Polska, Szwecja, Dania i Litwa.

Transgraniczna współpraca wzdłuż południowej granicy Morza Bałtyckiego jest finansowana z Programu INTERREG A Południowy Bałtyk w okresie programowania 2014-2020 w ramach Celu 2 „Europejska Współpraca Terytorialna” oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Charakter Programu

Program ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Ma to zostać osiągnięte dzięki współpracy oraz niewielkich działań inwestycyjnych. Punkt ciężkości położony jest na wspólnym rozwoju, badaniach oraz transferze innowacyjnych rozwiązań.

Obszar wsparcia

  • Niemcy/Mecklemburgia-Pomorze Przednie: powiaty Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald i miasto na prawach powiatu Rostock
  • Polska: Województwao Zachodniopomorskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie (tylko Powiat Elbląski)
  • Szwecja: prowincje Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronobergs
  • Dania: Bornholm i Region Sjælland
  • Litwa: okręgi Klaipėda, Tauragė i Telšiai

W każdym projekcie zaangażowani powinni być partnerzy z przynajmniej dwóch państw uczestniczących w programie.

Udział partnerów spoza obszaru wsparcia, ale z krajów Unii Europejskiej jest możliwy pod określonymi warunkami. W takim przypadku zaleca się, aby skonsultować projekt na etapie jego przygotowywania bezpośrednio z pracownikami Wspólnego Sekretariatu w Gdańsku lub Punktu Konsultacyjnego w Meklemburgii-Pomorza Przedniego, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień w procesie wyboru projektu.

Główne cele tematyczne i ramy finansowe (udział EFRR)

1 Konkurencyjność sektora MŚP ≈ 10 mln EUR 12%
1.1 międzynarodowy wzrost aktywności niebieskiego i zielonego sektora MŚP ≈ 5 mln EUR 6%
1.2 innowacyjność niebieskiego i zielonego sektora MŚP ≈ 5 mln EUR 6%
2 Zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów ≈ 40 mln EUR 48%
2.1 Dziedzictwo naturalne i kulturowe ≈ 20 mln EUR 24%
2.2 Zielone technologie ≈ 20 mln EUR 24%
3 Zrównoważony transport ≈ 16 mln EUR 19%
4 Zasoby ludzkie ≈ 8 mln EUR 10%
5 Zdolność współpracy ≈ 4 mln EUR 5%
6 Pomoc Techniczna ≈ 5 mln EUR 6%
Budżet Programu EFRR łącznie ≈ 83 mln EUR 100%
na wsparcie projektów ≈ 78 mln EUR 94%

Poziom dofinansowania

max. 85 % Partner projektu z Niemiec, Polski, Litwy
max. 75 % Partner projektu ze Szwecji, Danii, Unii Europejskiej (poza obszarem wsparcia)

Potencjalni wnioskodawcy

administracja publiczna i agencje, przedsiębiorstwa komunalne, izby handlowe, klastry i organizacje wspierające gospodarkę, instytucje edukacyjne i badawczo-rozwojowe, związki i stowarzyszenia, publiczne przedsiębiorstwa transportowe, itp.

Proces wyboru i oceny projektów

Złożone wnioski o dofinansowanie zostaną poddane kilkuetapowej procedurze oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych przez pracowników Wspólnego Sekretariatu oraz ekspertów (przedstawiciele branżowi). Ostatecznego wyboru projektów do realizacji dokonuje Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący składa się z uprawnionych do głosowania delegatów 5 zaangażowanych krajów, jak również z jednej euroregionalnej delegacji (Euroregion Bałtyk, Euroregion Pomerania).

Zarządzanie

Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego wspiera realizację Programu w Meklemburgi-Pomorze Przednie w roli Koordynatora Krajowego. Językiem programowym jest język angielski.

Główna strona programu

www.southbaltic.eu

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 24

Wczoraj 168

Ostatni tydzień 666

Ostatni miesiąc 2717

Ogólny 159505

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok