Budowanie cyfrowych mostów między Polską a Niemcami

Ewa Siebert

Informacja prasowa – Greifswald, 9 marca 2021 r.

 

Budowanie cyfrowych mostów między Polską a Niemcami / Digitale Brücken zwischen Deutschland und Polen schlagen

Poszukujemy: Nowych, cyfrowych kanałów kooperacji dla polsko-niemieckiej współpracy

 

Pandemia koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla współpracy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w pokonaniu powstałych z powodu ograniczeń w kontaktach i podróżowaniu barier we współpracy transgranicznej. W dniu 18.03.21 WITENO i jego polski partner zaprezentują swoje podejście w ramach dofinansowanych przez Euroregion Pomerania warsztatów cyfrowych.

 

Cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w codziennym życiu ludzi. Szczególnie ze względu na związane z pandemią ograniczenia wzajemnych wizyt, cyfrowe narzędzia i spotkania nabierają coraz większego znaczenia. WITENO wraz z polskimi partnerami złożyło wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Programu Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w celu realizacji nowych kooperacji w zakresie digitalizacji. Już w styczniu wniosek "Polsko-niemiecka współpraca na rzecz sieci cyfrowej w czasach koronawirusa" został wybrany do dofinansowania.

 

"Dzięki szczecińskiej sieci informatycznej " ICT West Pomerania Cluster" udało nam się pozyskać silnego partnera po stronie polskiej" - mówi Alexander Schwock, który posiada wieloletnie doświadczenie w projektach współpracy międzynarodowej w WITENO.  "Oczekujemy nowych impulsów dla przyszłej współpracy w kilku zakresach, na przykład w dziedzinie zdrowia oprócz obszarze IT po obu stronach granicy".  Poza tym nacisk zostanie położony na rozwój pomysłów na wspólną edukację i dokształcanie. Projekt doskonale wpisuje się w działania wokół cyfrowego centrum innowacji "Alte Mensa Greifswald". Alte Mensa Greifswald jest jednym z sześciu centrów innowacji cyfrowych finansowanych przez kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie. 

 

"Kooperacja ze Szczecinem jest od lat jednym z centralnych punktów naszej współpracy międzynarodowej", kontynuuje Nadburmistrz Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald, dr Stefan Fassbinder. "Moja regularna wymiana z moim szczecińskim odpowiednikiem, Prezydentem Piotrem Krzystkiem, zostanie poszerzona przez to wydarzenie o bardzo współczesny element". Kolejne spotkanie partnerów ma się odbyć przy okazji planowanej na czerwiec przez rząd kraju związkowego konferencji cyfrowej "NØRD 2021" (31.05. - 14.06.21 r.).

 

Pierwszy warsztat online w dniu 18.03.2021 r. będzie dotyczył w szczególności następujących tematów:

- Digitalizacja w medycynie

- Współpraca warsztatów studenckich / makerspaces

- Współpraca firm informatycznych

- Wymiana doświadczeń Centrów Innowacji Cyfrowych

- Współpraca w zakresie cyfrowej edukacji i dokształcania.

 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy interesują się tą tematyką i chcieliby nawiązać współpracę z polskimi partnerami.  Więcej informacji na temat warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie https://www.witeno.de/de/veranstaltungen/joint-polish-german-cooperation-day/.

W kolejnych warsztatach tematy współpracy zostaną pogłębiane, a w dalszym toku projektu na kanwie omawianych tematów i współpracy z polskimi partnerami mają powstać co najmniej dwie koncepcje kolejnych projektów. Koncepcje te powinny umożliwić szybki i przede wszystkim skuteczny udział w programach współpracy rozpoczynających się na początku przyszłego roku, ale także udział w nowym ramowym programie badawczym "Horyzont Europa".

 

WITENO Sp. z o.o.

WITENO Sp. z o.o. - Park Naukowo-Technologiczny NORD° OST° - oferuje obecnie w trzech miejscach w Greifswaldzie (BioTechnikum Greifswald, Centrum Technologii Pomorza Przedniego i cowork Greifswald) atrakcyjne powierzchnie biurowe, laboratoryjne i produkcyjne do realizacji innowacyjnych pomysłów. Dzięki Life Science i Technologii Plazmowej oraz przyszłemu Centrum Innowacji Cyfrowych Alte Mensa Greifswald WITENO podwoi w najbliższych latach swoją ofertę w Greifswaldzie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zainteresowanych założeniem firmy oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Istotną częścią usług świadczonych przez WITENO na rzecz założycieli firm i młodych przedsiębiorstw jest doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania. WITENO uczestniczy w regionalnych i ponadregionalnych komisjach eksperckich i sieciowych oraz opracowuje w różnych obszarach kompetencyjnych własne projekty na rzecz regionu.

 

PATNER DO KONTAKTÓW

Alexander Schwock

WITENO Sp. z o.o.  zlokalizowana w Centrum Technologii Pomorza Przedniego

Brandteichstr. 20; 17489 Greifswald

Telefon +49 3834 550 102; E-Mail schwock@witeno.de