Interreg Europe Projekt „Wildlife Economy“ (WLE) - 4. Semestr

 

Uznanie bogactwa przyrody regionu jako czynnika gospodarczego i wypracowanie pomysłów na jego zrównoważone wykorzystanie – tym tematem w ciągu ostanich 6 miesięcy zajmowali się partnerzy projektu WLE poczynając jenocześnie duże kroki w drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Dla biorących udział w projekcie regionów z Hiszpanii, Holandii, Belgii, Szwecji i Delcie Odry na niemiecko-polskim pograniczu zakończono pracę nad koncepcją „Regionalnych Planów Działań“, w których opisane zostały przedsięwzięcia, możliwe do zrealizowania i sfinansowania przez lokalne podmioty.
Na szczęście w tym semestrze udało się zorganizować kilka spotkań roboczych w wersji „offline”.
Zarówno wymiana z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Ptaków OTOP w dniu 23.03.2021, jak i spotkanie wszystkich parterów WLE w dniach od 16.-17.06.2021 mogły zostać zrealizowane tylko w formie wideokonferencji.
Podczas prezentacji projektu 15 lipca 2021 r. u zastępcy starosty powiatu Pomorza Przedniego Greifswald pana Hasselmanna, a także wycieczki rowerowej po polskiej wyspie Wolin w ramach projektu INT 138 w dniu 10 czerwca 2021 r. i wizycie w OTOP na Wyspie Karsibór w Świnoujściu następnego dnia, uczestnicy mogli ponownie spotkać się osobiście.

Wszystkie spotkania i wymiany przyczyniły się do skonkretyzowania celów WLE w Delcie Odry, uzyskania informacji zwrotnej i wsparcia od lokalnych podmiotów i decydentów oraz do zaplanowania kolejnych działań projektowych.

Poniższe 3 propozycje projektów mają na celu promowanie turystyki bliskiej naturze w regionie Delty Odry i poprawę sytuacji zawodowej „przewodników przyrodniczych” lub „przewodników przyrodniczych i krajobrazowych”. Część dodatkowych dochodów powinna być docelowo przeznaczona na zabezpieczenie i zagospodarowanie cennych przyrodniczo obszarów.

1. Propozycja projektu 1: Stworzenie „Broszury sieciowej“ zawierającej dane kontaktowe i projekty podmiotów zajmujących się ochroną przyrody i turystyką po obu stronach granicy w celu poprawy podstaw współpracy. Broszura ma być zlecona do wykonania Biurze Planowania i realizowana zgodnie z pomysłami partnerów projektu WLE w Delcie Odry; obecnie trwa procedura przetargowa.
2. Propozycja projektu 2: Remont zniszczonego odcinka międzynarodowej ścieżki rowerowej „Wokół Zalewu Szczecińskiego” w pobliżu Rieth bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej w ramach transgranicznego projektu unijnego.
3. Propozycja projektu 3: Stworzenie mobilnych stacji obserwacji przyrody (tzw. „kryjówek”) dla rezerwatu ptaków na wyspie Karsibór koło Świnoujścia w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych obserwacji ornitologicznych.

W nadchodzącym semestrze (08.2021 - 01.2022) w planach jest spotkanie partnerskie WLE na niemiecko-polskim obszarze projektu we wrześniu 2021 r., zakończenie „Regionalnych Planów Działań“ oraz wyjazd studyjny do Delty Dunaju w październiku 2021 r.
W Delcie Dunaju można zauważyć już znaczną sprzedaż, np. poprzez fotosafari, dodatkowo część środków jest ponownie inwestowana w ochronę obszaru chronionego.
Chcemy dowiedzieć się, jakie rozwiązania można ewentualnie zastosować również w Delcie Odry.
Aktualne informacje o projekcie można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.interregeurope.eu/wle/
W razie pytań dotyczących projektu „Wildlife Economy“ prosimy o kontakt z panem Oliverem Pielmann, Tel.: +49 3834 550598, sbc.greifswald@pomerania.net

 b_350_250_16777215_00_dokumente_bilder_SBC_HGW_Vorstellung_WLE_beim_Landrat_VG.jpgPrezentacja Projektu WLE u starosty Pomorza Przedniego Greifswald w dn. 15.07.2021 ( od lewej: Jörg Hasselmann (starosta), Oliver Pielmann (Pomerania), Ulrich Stöcker (DUH/Rewilding Oder Delta), Stefan Schwill (NABU/Rewilding Oder Delta), Dietmar Weier (Urząd Ochrony Przyrody Pomorza Przedniego Greifswald)

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 1249

Wczoraj 6027

Ostatni tydzień 7276

Ostatni miesiąc 102231

Ogólny 9432802

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.